2020. március 25., szerda

A queer feminista zsidók jogvédelme és Jézus Krisztus


Pár hónapja elvégeztem egy etnikai eredetet vizsgáló DNS-tesztet. Ott kiderült, hogy - ajaj -7,6%-ban zsidó vagyok. Nagyon nem lepett meg, hiszen ismertem annyira a családom történetét - és persze kis náciként kamaszkoromban aggodalmaskodtam, hogy a nürnbergi törvényeket nehogy meghaladja az arány - , hogy kb. erre is számítottam. ( Egyébként bőven nem szegem meg a nürnbergi törvényeket ha valakit ez esetleg még érdekelne.) A lényeg nem is ez, hanem, hogy a fellelt távoli dns-rokonok kutakodásában találtam egy berlini queer zsidó feministát. Ez az öndefiniciója is a szociális médiában. Aztán nézegetve a képeit, rájöttem ez egy mozgalom vagy klub. Rendezvényeik vannak, tüntetések stb. a queer zsidó feministák jogaiért. Ugyhogy végig gondoltuk, hogy ez krisztusilag milyen helytelen. Na nem azért mert queerek, zsidók és feministák, hanem, hogy olyan mellett állnak ki, ami saját magukat jelenti. Ez pedig nem csak rájuk vonatkozik, hanem rengetegen vannak, akik olyan csoportok jogaiért állnak ki, ami saját maguk. Saját magukért állnak ki valójában. Ha követném messzi-messzi rokonom példáját, akkor én mondjuk kiállnék a krónikus bélgyulladásban szenvedő diszkalkuliás heterókért. Biztos van pár még rajtam kívül is. Annyi biztos, mint quuer zsidó feministából. Könnyű lenne átérezni a bajukat hiszen csak a saját bajom kell átérezni. Pont ezért nem krisztusi. Krisztus tanítása pont az, hogy olyan elesett emberekért álljunk ki, akikkel akár semmi kapcsolatunk és azonosulásunk nincs. Ez a szeretet. Jézus ezt mondja:

“Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Mt 5,38-48)

Ha valami nőgyűlölő proli, homofób frusztrált hetero, ortodox rabbi kikel elennünk, akkor kiállok a feministákért, queerekért, reformzsidókért. De ha a queer, femi-zsidók kelnek ki frusztráltan mindaz ellen, ami nem ők, akkor antifeminista, heteró, ortodox zsidó védő leszek. De semmiképpen sem követelek megértést és jogokat annak, ami valójában én vagyok. Addig csak is magamat szeretem valójában. Napjaink liberálisaival pedig pont ez a probléma. Azt látjuk, hogy azokért állnak ki, ami ők! A megértés és empátia pedig sehol sincs. Holott mennyivel nemesebb lenne ha a híres Voltairenek tulajdonított mondat szerint élnének: “Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de halálomig harcolni fogok azért, hogy mondhasd”.

2020. március 22., vasárnap

A koronavírus politikai és társadalmi következményei


A koronavírussal kapcsolatban már sok mindennel foglalkozott a média, mivel az orvosi és tudományos hírekhez hozzászólni se pro sem kontra nem posztom, így kicsit vizsgáljuk meg a helyzet másik vetületét, a vírushelyzet társadalmi és politikai hatásait. Amely helyzet szül egyaránt pozitívat és negatívat egyaránt. Már most látszik, hogy a koronavírus minden szörnyűsége mellett hosszútávon fogja befolyásolni az életünket, elég csak a válságkezelésből adódó gazdasági következményekre gondolni. A munkanélküliségen, gazdasági recesszión és azon következményein túl, alapvető világgazdasági átalakulásokat kell vonjon maga után. Lássuk először is a pozitív következményeit.

Azt, hogy a járvány elterjedt ilyen mértékben és az, hogy a gazdaság ennyire összeroppan az ellene hozott korlátozó intézkedések hatására két okból következik: globalizmus és konformizmus. Mind a kettő dolog önmagában, egy bizonyos mértékig teljesen logikus és érthető jelenség. Viszont mindkettő esetében elmondható, hogy azon a szinten rég túl van. Gazdaságilag az, hogy a világ másik végéből hozunk olyan árucikkeket, termékeket melyeket helyben is előtudnánk állítani az abszurd. Körbe utaztatjuk a világon az árukat, ezzel nem csak hatalmas környezetszennyezést kreálva, de adott esetben például, mondjuk ha egy járványt blokkolni kell, a nemzetközi forgalomban komoly fennakadások állhatnak fenn és gazdasági károk keletkeznek. Szerencsére egyre több helyről hallani, hogy ezt a felismerik és, amit egy adott régióban elő lehet állítani, azt állítsák is elő ott. De semmiképp sem szükséges tonna szám Spanyolországból almákat hozatni magyar boltokba példának okáért. A másik ilyen tényező pedig  a konformizmus. Úgy látszik országok gazdasága totálisan beleremeg abba, hogy ha nincsen turizmus. És itt nem olyan országokról van szó, mint Sri Lanka. Fejlett európai országok alapozzák gazdaságukat egy olyan konformista, luxustevékenységre, mint a turizmus. Aztán ha valamiért nem éri meg a fölös pénzt vagy összekuporgatott pénz élményekre elhasználni, államok roskadnak össze. Amíg viszont szárnyal a turizmus, igen könnyen terjesztik szét a vírusokat a világon a pár óra alatt megtett, kényelmes repülőutakkal. Természetesen, mint az elején is írtam, mind a globalizmus, mind a komfortosság egy bizonyos szinten teljesen jogos. Szükségszerű egyes termékeket a világ távolabbi pontjairól hozatni, vagy oda szállítani, ahogyan például utazni is nagyszerű dolog és más kultúrák, népek, tájak megismerése rettentő pozitív. Mindegyikkel mértékkel kell azonban bánni, nem csak azért mert járványok esélyét és azok következményeit csökkenti, hanem mert az emberi jellemnek és lelkületnek is építőjellegű a nonkonformista magatartás másrészt a környezetszennyezést mind a globalizált kereskedelem, mind a turizmus súlyosan terheli. Tehát öröm látni, hogy ezeket egyre többen látják be és hangoztatják. Itt is számtalanszor hangzott el a nemzeti anarchizmus nyomvonalán fejtegetve a lokális politikai és gazdasági autonómia kihangsúlyozása és ezzel együtt a nonkonformista közösségi magatartás mely nem csak az emberi természetnek hasznos, de a körülöttünk lévőnek is. Pár éve még utópisztikus lázálmoknak titulálta azonban ezt a többség. Reméljük, hogy ezután újraértékeljük ezeket a dolgokat.

Más dolgokat szemlélve a kép inkább komorabb. Azt már láthatjuk, hogy az Európai Unió gyakorlatilag fabatkát sem ér. Mondhatni a válságban olyan, mintha nem is létezne, vagy sosem létezett volna. Ezzel bebizonyosodott, hogy azok a több évtizedes félelmek, melyek az EU-t a Szovjetunióhoz hasonlították és egy egyre fenyegető, Európai Egyesült Államok rémét látta mely felszabdalja a nemzeti önrendelkezést, az mind alaptalan. Bár kétségtelen, hogy az EU-ban igen nagy támogatottsága volt ennek a koncepciónak és tettek is lépéseket ez irányba, a gyakorlatban most meztelen lett a király és az EU egy hangzatos szlogenen és szépen beszélő politikusok jól fizetett tömegén kívül nem sokat jelent.  Ez persze önmagában nem negatívum, hogy nincs itt fenyegető EUSSR, azonban az, hogy semmiféle szövetség nincs, hanem most is csak a nemzetállamok erőpolitikája, annál elkeserítőbb. Amit sokan az EU fenyegető birodalmi politikájának véltek, az valójában Németország és Franciaország hatalmi izmozása volt más, kisebb tagállamok felett. A szélsőjobb és a populisták „nemzetek Európája” szlogenje hamis. Mindig is a nemzeteké volt itt Európa. Az erősebb nemzetek pedig az erősebb kutya elvén érvényesítették akaratukat mások felett. Csak ezt az Európai Unió köntösében tették, de valójában ez még mindig a színtiszta feudalizmus. A populisták pedig ezt valójában mindig is tudták, nekik nem is azzal volt a problémájuk, hogy ez nem a nemzetek Európája, hanem, hogy ezek a nemzetek melyek dominánsak, túlságosan liberális nemzetek. Ugyanaz a helyzet a NATO vagy az ENSZ esetében is. Ott is elméletileg egyenrangú országok szövetségéről van szó, de a hülye is tudja, hogy az USA cibálta bábrendszer az egész. Pedig az Európai Unió nem lenne ördögtől való. És nem, itt nem az Európai Egyesült Államokra gondolok, hanem egy valódi konföderációra. Mindig is szerettem a konföderatív megoldásokat. Nem csak kontinens szinten, hanem szűkebb területi egységekben is. Mert ha az EU konföderáció de a tagállamai centralizált, bürokratikus intézménymonstrumok akkor az van, mint, amit imént leírtam. Maguknak az országoknak is minimum Svájc példáján konföderatív egységekké kell válniuk. Svájc nem egységes állam, hanem megannyi kanton szövetsége, mely kantonoknak külön alkotmányuk van. Ez követendő példa lenne minden más ország számára is. Minél inkább alulról szerveződő, autonóm egységek kellenek, melyek a maguk saját közvetlen környezetében reális döntéseket tudnak hozni magukra nézve. Ez Magyarországon sem olyan lehetetlen, főleg ha történelmileg nézve eredetileg a Magyar Fejedelemség sem egy centralizált létező volt, hanem egy törzsszövetség. Megannyi törzs önkéntes társulása, de ezen törzsek külön, saját maguk módján működtek. Itt most nem csak olyan dolgokra gondolva, mint, hogyha Budapest jelentős része helyesli a melegházasságot, akkor ott simán lehetne, míg ezt egy „szabolcsi kantonra” nem kényszerítené rá automatikusan, hanem az aktuális járványhelyzetet nézve is hasznos volna. Ugyan hány régió, járás, város, falu, közösség szüntette volna be hamarabb a külföldről érkezők belépését a maga kis életterébe? Hány vezette volna már be hamarabb a távoktatást, ha az ő jogkörük lett volna az ő településük lévő iskola bezárása? Hányan rendelnék már el az adott élőhelyükön a kijárási tilalmat? Egy decentralizáltabb rendszerben ha felelősen döntenek a közösségek lakói, sokkal sokkal jobban meglehetne előzni egy járvány terjedését, mint egy központi kormányzat bénázásával. Sajnos mégis úgy tűnik a koronavírus válság hatására ellenkező tendenciák mutatkoznak.

Az olyan konföderatív megoldások nemzetek között melyek eddig is voltak valamilyen szinten, sokkal kevésbé tűnnek reálisnak, míg a centralizált, nemzetállami hatalom felértékelődik. Ezek a centralizált intézménymonstrumok megerősödve kerülnek ki a válságból, ahogyan tették azt már számtalan válság alkalmával a történelem során. Ezekben a válságos állapotokban a hatalom mindig megpróbálja lovagolni az emberek pánikhangulatát és azt a tehetetlenségből fakadó érzést, hogy „valaki oldja meg a helyzetet”. Így saját hatalmukat erősítve. Miközben lokálisabb intézkedésekkel ha jól átgondoljuk, sokkal hatékonyabb védelmet lehetett volna már biztosítani szűk lakóhelyünknek. Ehhez azonban már most is a megye rendszer kivan véreztetve, szimbolikus csupán, és az önkormányzatok jogköre is olyan minimálisra van kurtítva, hogy egy település a saját területén lévő iskola/iskolák működéséről nem rendelkezhet, de több, mint 100 km-errel odébb politikusok, akik sosem jártak ott, talán a település nevét és létezését sem tudják, ők igen. Aggasztó tehát, hogy mégis ezen etatista, nemzetállami szerepkörök megerősödése várható, melyről elmondható, hogy a centralizáció hatékonyságának mítosza így gyorsabb járványként terjed, mint egy valós vírus és fertőz meg társadalmakat ezzel a hamis hittel, s okozza a szabad akaratuk és önrendelkezésük halálát millióknál.

Horváth Martin

2020. március 1., vasárnap

Jasenovac- A Balkáni Auschwitz


Auschwitz és még jó pár lengyel haláltábor illetve, egyéb koncentrációs táborok a Harmadik Birodalom területén, mint Dachau méltán híresek, és ha szabad ilyen kifejezéssel élni, a popkultúra részei lettek. Jasenovac ezzel ellentétben alig ismert, a nyugati kultúrában igen kevesen hallottak róla pedig az egyik legnagyobb megsemmisítő táborról van szó, amely a második világháború alatt üzemelt Európában. Valamint az egyetlen tábor, melyet nem a megszálló náci német hatóságok alapítottak és működtettek, hanem az országot (Független Horvát Állam) kormányzó hatalom önként alapította és üzemeltette. A tábor működését maguk a németek is több ízben kifogásolták és Jozo Tomasevich horvát-amerikai történész állítása szerint „hírhedt volt a barbár eljárást és az áldozatok magas számát” tekintve. Jasa Almuli a szerb zsidó közösség egykori elnöke úgy fogalmazott, Jasenovac sokkal félelmetesebb haláltábor volt, mint sok német társa, beleértve  Auschwitzot is. Jasenovac sok tekintetben különbözött a nácik táboraitól, de, ami biztos, hogy a brutalitás és embertelenség tekintetében hozta a színvonalat, sőt túl is teljesítette.

Előzmények:

Jasenovac története szétválaszthatatlan a horvát Usztasa mozgalom történetétől. Az usztasa mozgalmat Ante Pavelic alapította 1930-ban, mely az akkori Jugoszláv Királyság részét képező horvátok önálló, független állammá alapítását tűzte ki célul. Tevékenysége miatt Pavelic az usztasákat Jugoszlávia fennállása alatt, nagyrészt emigrációban, Mussolini Olaszországából vezette. A kornak megfelelően ez a nacionalista ideológia sem tudott függetlenedni a fasiszta és részben nemzetiszocialista elemektől, így Pavelic eszméje Nagy-Horvátország volt, mely Boszniát és Szerbia egyes részeit is tartalmazta horvát élettérként, államelmélete fasiszta, tekintélyuralmi rendszer volt és természetesen más népek ellenségként való kezelése sem maradhatott ki a képletből. Pavelic négy fő ellenséget nevezett meg, melyek a horvát népre fenyegetést jelentenek. Ezek közül mindenek előtt a legfőbb a szerb nép, ezután a szabadkőművesek, zsidók és a kommunisták következtek. Az usztasák a sajátos felfogású katolicizmusukra legalább akkora hangsúlyt fektettek, mint az etnikai származásra. Az usztasák tervei szerint az életterükben lévő ortodox kultúrájú szerbek egyharmadát elűzik, egyharmadát kiirtják, a maradék részüket pedig áttérítik a katolicizmusra. Ante Pavelic ideje akkor jött el, mikor a tengelyhatalmak 1940-es támadása révén Jugoszlávia összeomlott és a térség stabilizálásra érdekében megszülethetett olasz és német beleegyezéssel a Független Horvát Állam (Nezavisna Država Hrvatska – röviden NDH) mely a tengelyhatalmakkal szövetségek usztasa kormányt kapott és vezetője (Poglavik) Ante Pavelic lett. Az usztasa kormány nem is habozott és már 1941 augusztusában megnyitották Jasenovac település közelében lévő táborkomplexumot.

A tábor működése:

Az NDH vezetése hamar kiadta a nemzet és állam védelméről szóló törvényt, mely a zsidók vagyonát elkobozta valamint, az NDH állampolgára csak árja származású egyén lehetett. Ez gyakorlatilag csak a horvátokat fedte, a zsidók, cigányok és a szerbek viszont igen hamar deportálásra kerültek valamely gyűjtőtáborba. (Érdekességként megemlítendő, hogy az usztasák nem tekintették a horvátokat szlávnak, hanem germán gótok leszármazottjának. Ezzel ellentétben a nácik mindvégig szlávként és alacsonyabb rendű népként tekintettek a horvátokra, maguk Hitlerék is kényszerből, vonakodva járultak hozzá egy független horvát államhoz. Himmler egy beszédében még „nevetséges országnak” is bélyegezte az NDH-t.) Mivel az usztasák elmélete arról, hogy mely népek, csoportok jelentik a legnagyobb fenyegetést különbözött a nácik elméletétől, így a Jasenovaci táborban lévő etnikumok aránya is különbözött a többi koncentrációs táborétól. Az usztasák legfőbb ellenségüknek a szerbeket tekintették és az általuk birtokolt területen jóval nagyobb számban is éltek szerbek, mint zsidók, így közülük került ki a legtöbb fogvatartott illetve áldozat. Az usztasák olyannyira a szerbek megsemmisítésén munkálkodtak, hogy hajlandóak voltak a zsidóknak „tiszteletbeli árja” állampolgárságot adni, ha azok beállnak az NDH haderejébe és segítenek a szerbek likvidálásában. Ez a megszálló németeket erősen felbosszantotta és Himmler ki is kelt élesen ez ellen. Maga Hitler is kétszer fogadta Pavelicot. Az usztasák igazán nem voltak hajlandóak változtatni ezen megítélésükön és végül 1942 végétől a németek a zsidókat inkább közvetlenül Auschwitzba szállították. Mindennek ellenére Jasenovac felszabadításáig végeztek ki zsidókat is a táborban.

A tábor körülményei a többi koncentrációs táborhoz hasonlóak siralmasak voltak de azokat sok tekintetben alul is múlták. Itt (is) érvényes volt a pejoratív „balkáni állapotok” megnevezés. Az étel minősége és mennyisége természetesen elégtelen volt. Minden rab kapott egy tálat és ha az valamilyen okból nem volt nála többé, például ellopta egy másik rab (például kiutat ásni) akkor nemes egyszerűséggel nem kapott ételt többé. A legkényesebb pontja a tábornak az ivóvíz volt, mely gyakorlatilag nem állt rendelkezésre a komplexum területén így a foglyok a Száva folyóból ittak. A higiéniai körülmények szintén borzalmasak voltak. A kártevők mellett a kivégzettek lebomló holttestei is szanaszét feküdtek mely körülmények végett rengetegen fertőződtek meg és haltak meg betegségekben. A foglyok, hogy dolgukat elvégezzék mély árkokat ástak a latrinának melyeket két deszkával fedtek le, amelyre két lábbal rá lehetett guggolni. Többen ebbe beleestek és abban is haltak meg. Esőzések esetén ha megtelt a latrina az őrök a Szávába vezették, oda ahonnan a foglyok ittak.

Jasenovac mégis a kegyetlen kínzásairól és gyilkosságokról volt híres. Kedvelt kivégzőeszköze volt az usztasa őröknek az úgynevezett srbojsek, mely egy kés volt eredetileg mezőgazdasági célokra. Ez a rövid, éles pengéjű kést használták a rabok torkának elvágására. Beszámolók szerint 1942. augusztus 29.-én három őr fogadást kötött, hogy ki tudja kivégezni a legtöbb rabot egy éjszaka alatt. Petar Brzica lett a nyertes, aki ezzel a kis eszközzel 1360 új érkező torkát vágta el. Mile Friganovic 1100 emberrel végzett hasonlóképpen és Ante Zrinusic 600 rabbal. Friganovic nevéhez köthető egy idős öregember megkínzása és kivégzése is, akit rá akart bírni, hogy éltesse Ante Pavelicot, de az öreg rab ezt többször is megtagadta. Végül az idős embernek levágta előbb mindkét fülét, majd az orrát, végül a szemeit és legvégül a szívét. Az usztasák is használtak krematóriumokat a német táborokhoz hasonlóan, azonban a német rideg precíz gyilkolással ellentétben itt gyakran nem csak holttesteket, hanem élő embereket is elégettek bennük. Többször elkábítva őket, de olykor teljesen tudatuknál lévőket is. Használtak elgázosítást is több ízben német mintára, de a legelterjedtebb módszerek sokkal egyszerűbbek és brutálisabbak voltak. Sok foglyot egyszerűen leütöttek, majd nehéz súlyokat a végtagjaikra kötve a folyóba dobtak. Később ezt tovább fejlesztve a foglyokat összekötözték és egyszerre dobták a vízbe.

A legelterjedtebb kivégzések mégis elmondások alapján olyan primitív eszközökhöz köthetők, mint a kalapács, fűrész vagy különböző kések. Gyakori volt a körmök letépése, testrészek levágása, megcsonkítása, láncok fej köré csavarása, majd addig szorítása, míg a koponya meg nem roppan, vagy a sebek besózása. Terhes nők esetében gyakran a magzat kivágása. Az usztasa elkövetők olyannyira büszkék voltak cselekedeteikre, hogy többen áldozataik kivágott szemét, vagy levágott nyelvét nyakláncként viselték.

A tábort 1945 áprilisában hagyták el és április 21.-én szabadították fel. Az áldozatok pontos száma, ahogyan lenni szokott nem ismert, de hozzávetőlegesen eddig a napig több mint 80 000 ember vesztette életét Jasenovacban. Ebből körülbelül 50 000 szerb volt, 16 000 cigány, 13 000 zsidó, 4000 ellenzéki horvát, 1000 bosnyák és 200 körüli szlovén. Ebből is a 14 év alatti gyermek áldozatok száma több, mint 20 000.

Jasenovac utóélete:

Tito Jugoszláviájában a tábor helyén emlékmű és emlékközpont készült. A szocialista Jugoszlávia ideje alatt az áldozatok számai olykor látványosan elvoltak túlozva. A horvátok jelentős része mindenesetre nehezebben fogadja el Jasenovac tragédiájának jelentőségét, talán mert 1091 óta az első önálló államalakulatuk volt az NDH. Az 1991-es függetlenedés és háború mindinkább felkorbácsolta a nacionalista indulatokat és az usztasák iránti nosztalgia és megjelent. Ezen az új független Horvátország első elnöke Franjo Tudjman sem segített, aki igyekezett az usztasák szerepét pozitívabban feltüntetni és a horvát szabadság iránti vágy egyik formájának értelmezni. Ezen kívül maga történészként arra jutott, hogy a holokausztban elhunytak számát súlyosan túlbecsülték. Vagy elég csak egyik elszólását idézni: „A zsidó mindig zsidó marad. Még a táborokban is megőrizték rossz tulajdonságaikat: önzés, szószegés, ravaszkodás, árulás”. A New York Times 1997-es cikkében is azt írta: „ talán egyetlen mai állam sem vállalta fel olyan nyíltan fasiszta múltját, mint Horvátország […] a horvátok rehabilitálják a fasiszta kollaboráns usztasákat”. A helyzet azóta sem változott érdemben és ennek egyik jele, hogy 2016-tól sem a zsidó, sem a szerb kisebbség képviselői nem vesznek részt a Jasenovaci megemlékezéseken, ahol szerintük jelentősen kisebbítik és eltolják a horvátok a felelősséget a szörnyűségekről. Azóta is minden évben kisebb botrány van a Jasenovac körüli emlékezetpolitikai irányból és a megemlékezések mikéntjéről. Tágabb értelemben pedig Ante Pavelic és az usztasák megítéléséről. Miközben a világ többé része számára Jasenovac neve a mai napig nem mond semmit.
Horváth Martin