2023. április 24., hétfő

A Szkeptikus Társaság bullying taktikája


Világéletemben elleneztem az olyan negatív, gúnyos "elismeréseket", mint például az Arany-málna díj, ami pocsék színészeknek jár. Vagy most a Szkeptikus Társaság Laposföld-díja. Óhatatlanul az iskolai bullyingokat juttatja eszembe, mikor magukat menőnek érző kamaszok nyilvánosan megalázzák a látványosan legelesettebbet, gyengébbet, vagy éppen csak különböző, esetleg náluk érettebb társukat. Ennek a gúnyos nyilvános megalázásnak a legékesebb történelmi példája, mikor Dózsa Györgyöt tüzes trónon "királlyá koronázták".
Bagdy Emőke klinikai pszichológusnak már efféle fizikai brutalitást nem kell szerencsére elszenvednie, de ugyanannak az elemi, alantas állati tobzódásnak az elszenvedője. És itt teljesen mindegy is, hogy valaki tényleg tudományos szemmel nézve őrültségeket állít vagy sem. Azonban érdekes, hogy Bagdy Emőke az „ideológiai elköteleződésből fakadó rendszeres gendertagadó, homofób megnyilvánulásaiért" kapta a "díjat". Ez azért érdekes, mert a gender-elméletnél aligha lehet tudományosan ingatagabb lábakon álló elméletet találni, ami egyértelműen a progresszív baloldal ideológiai ökle. Miközben a Szkeptikus Társaság ateistái örömmel vonják kétségbe a teológia tudományágként való definícióját, és a egyház propagandájának mondják. Amivel semmi gond nincs, de a gender-elmélet esetében ugyanezt a problémát már nem akarják felismerni. Mókás az is, hogy a díj neve Laposföld-díj, így laikusok számára úgy tűnhet, mintha Bagdy Emőkének bármi köze is lenne a Lapos Föld konteóhoz. A díjon pedig illuminátus szimbólumok és gyíkemberek jelennek meg vizuálisan, így keltve azt a hatást, hogy Bagdy Emőke egy teljesen háborodott, periférikus közegnek a részese, holott csak manapság avítt, konzervatív álláspontot képviselt a nemek társadalmi szerepéről. Ez a "minden ami nekünk nem tetszik" összemosásról eszembe jut, mikor a 2000-es évek alkonyán szélsőjobboldali tüntetők a "Mocskos" jelző után a judaizmus kultúrkörébe tartozó nép közismert nevét skandálták, akkor is ha csak rendőrök vagy LMBTQ emberek voltak velük szemben. Lehet Bagdy véleményével természetesen nem egyetérteni, vitázni, de cinikus, nyilvános megalázás ezen formáját választani semmiképpen sem. Legalábbis kulturált értelmes emberek körében.

Csakhogy a Szkeptikus Társaság zömében magát tudományos, intelligens közegnek feltüntető, frusztrált komplexusos emberek közössége. Hiába mondják, hogy nem a megalázás a cél, hiába mondják, hogy nem akarnak mindenkinél okosabbnak tűnni, mégis pontosan ezt teszik. A Szkeptikus Társaság úgy bújuk a tudományos gondolkodás álcája mögé, ahogy a Lenin-fiúk egy nemes ideológiával, vagy a nyilas verőlegények a nemzettel tették. De bárminek a köntösébe is bújnak, valójában csak frusztrált emberek lesznek, akik magukat kicsit többnek szeretnék érezni azáltal, hogy másokat megaláznak.


2023. április 21., péntek

Jobbik, Mi Hazánk és a fiatalos jövő

 2013 Jobbik plakát (fent)

2023 Mi Hazánk plakát (lent)

Ha 10 éve nem jött be, hogy a fiatalokkal garantált egy párt jövője, akkor talán majd most. A kreativ stáb és Dúró Dóra örök.2023. április 6., csütörtök

Isten halálának súlya és az egyensúlyba állított kozmikus rend

 Az Édenben (ami egy előző létsík, nem pedig egy konkrét hely, már ebben a világunkban) Ádám és Éva, reprezentálva az összes férfit és nőt, úgy határoz, hogy Isten igazságától függetlenül, attól eltávolodva kívánja megtapasztalni a létezést. Mint Ádám és Éva része, magvunkban részt vettünk ebben a döntésben mindannyian. Ez az eltávolodás szükségszerűen okozza a létállapot leromlását és innen kezdődik egyáltalán a ma is ismert fizikai világunk, a Paradicsomból való kivettetés után, ahol már "bőr ruhát" kellett ölteni az embernek. És bármilyen messzinek is tűnik, a Nagypéntek és Isten egész megváltó terve is itt kezdődik.

Ábrahámmal indul a történet, melynek Jézus, azaz magának Istennek a halála fogja helyre billenteni a létezés rendjét, mely mint egy mérleg egyik ága kibillent az egyensúlyból a bűn által. Ábrahám és a kor összes civilizációja érzi, hogy valamit helyre kell billenteni, valamit egyensúlyba kell hozni és ezért áldozatot kell tenni. Azt is érzik, hogy az áldozat mindig értékes és fájdalmas a vesztesége. Ettől áldozat. Az életet adó állat és ételáldozatok is ilyenek és a legnagyobb súlyú minden kultúrában, az ember áldozat. Ábrahám is ezt akarja fiával elkövetni, de Isten közbelép; neki nincs szüksége ilyesmikre, az ő kegyelmét nem lehet ezáltal elnyerni, az van. A világ célt tévesztett állapotát ő maga fogja helyreállítani, csak Isten maga szolgálhat kellő súllyal, hogy a mérleg ismét visszaálljon egyensúlyba. Ezért maga Isten lesz az áldozat.
Amikor Isten manifesztálódik, mint Jézus, akkor átütő erővel cáfolja és egészíti ki az emberi teóriákat, tapogatódzásokat arról, hogy mi is az ő törvénye, igazsága. A Hegyi Beszédben egyértelműen definiálja, hogy a bűnös létállapot milyen zsigerileg átjár mindent, a gondolati szinttől kezdve az érzelmeinkig. Nem erkölcsi kisokost hoz, és a békés egymás mellett élés használati utasítását, hanem jelzi, hogy az egész jelenlegi fizikai létsík hiábavaló és menthetetlen, szükségszerűen a pusztulásba menetelve. Neki sincs itt nagy terve, azért született, hogy meghalhasson. Isten úgy használja ki a Sátánt, hogy engedi, hogy féktelen dühében tobzódjon és kiélje minden haragját azon, akit legjobban gyűlöl, Istenen. S pont ezáltal, hogy a kínhalálba kergeti Istent, annak súlyával helyre állítja a "serpenyőnket" és a világ rendjét, s megnyitja az utat ismét az Istennel való lét jövőképe, a majdani Mennyország, minden ember üdvössége előtt.
A feltámadás már bónusz előképe a mennyei létnek, de az igazi csoda Nagypénteken történik. Akinek nem a Nagypéntek a legnagyobb ünnep a szívében, nem értette meg Istent. Aki boldog, polgári, családos életet él, vagy arra vágyik, még nem találkozott Istennel, aki szenvedett és meghalt, s nem is ígért mást sem a követőinek, csak a szenvedést és a megváltó halált ebből a célját vesztett hiábavaló létsíkból. A halált, amely a végső és valódi Élet kezdete.