2016. március 13., vasárnap

Sárkány Zsombor- Új ipari forradalom


A tavalyi év végén és idén is, többször megerősítést nyert a tényállás miszerint beléptünk az új, immár negyedik ipari forradalom korába. A gőzgépek elterjedése a petrol-kémiai forradalom és a villamosítás után, most elérkezett az internetben pontosabban a digitális összeköttetésben és az automatizálásban rejlő potenciák kiaknázása. Ugyan internet és a robotok korábban is jelen voltak, azonban a bennük rejlő lehetőség most ért el egy olyan kritikus tömeget, ami radikális változásokat indít meg. 
A széles sávú és mobil kapcsolat elterjedése, elsősorban nem a gyártásban, hanem a kereskedelmi tevékenységekben növeli a hatékonyságot és írja át a verseny szabályait,ezzel olyan szereplők előtt nyitva meg lehetőségeket, akik eddig nemigen tudtak érvényesülni. A logisztikai szervezés, eladás, hirdetés, egyszerűsödése és költségeinek radikális zuhanása, kiüti a nagy cégek kezéből a monopóliumot és utat nyit a kisebb helyi vállalkozások előtt. A robotika fejlődése pedig, az első ipari forradalomhoz hasonlóan, emberi munkát vált ki. Ez, a monoton és kreativitást nem igénylő feladatokra különösen igaz. A rakodás, az összeszerelés vagy akár az építőipari tevékenységek nagy része automatizálható az eddiginél jóval nagyobb hatékonysággal. A technológia során az ember szerepe tehát megint csak drasztikusan lecsökken és a kreatív nem automatizálható feladatokra tevődik át. Hasonlatosan a tizennyolcadik-tizenkilencedik századhoz, ez ismét társadalmi átrendeződést és ezzel járó feszültségeket fog eredményezni. Véleményem szerint a problémára, annak okozója, az új ipari-gazdasági forradalom, rögtön tud is válaszolni. Az állásukat elveszítő munkások és szakemberek az óriáscégeket kiváltva, kisebb helyi vállalkozásba tömörülhetnének, amit éppen a forradalom, elsősorban gazdasági és kereskedelmi vívmányai tennének lehetővé számukra, így előre mozdítva a munkaerő felszabadulás ügyén kívül, sok más társadalmi és környezeti célt is. Az ipar mai termelő egységeinek, az óriás vállalatoknak a felaprózódását, tehát a mindenki számára könnyen elérhető üzleti lehetőségek, és az automatizálásból következő drága telepítésű, de olcsón fenntartható technológiák fogják okozni. 
A rugalmatlan elit, persze már most is próbál minden eszközzel ennek, a számára meglehetősen kellemetlen változásnak elébe menni. A jelenlegi világpolitika nagyban a globalizált gazdaságra épül, a politikai megoldások gyakran születnek gazdasági nyomásgyakorlás által. Ezért fontos számukra az állapotok konzerválása , különben eszköztelenekké válnának. Azonban nem lehet sokáig lenyomva tartani a fazék fedelét, és a változások szűkség szerű bekövetkezése ezúttal reménnyel tölt el, és optimizmusra ad okot mindnyájunk számára.
Sárkány Zsombor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése