KIK VAGYUNK?


A disszidens szó jelentése – bár sokan asszociálnak az illegálisan hazájukat elhagyó egyénekre- eredetileg a társadalomtól elkülönülő, más véleményen lévő egyént, közösséget jelenti. Általában szemben állnak a fennálló rendszerrel, államhatalommal, különösen az autoriter hatalomgyakorlással. Ilyen értelemben mi is disszidensek vagyunk, és szellemi síkon próbálunk túllépni, a jelenlegi világ gondolkodásbeli határain.

Úgy véljük az ember életében a legfontosabb annak nemzetiségi, kulturális identitása, vallása és mindenek előtt önálló, saját gondolatai. A felvilágosodás előtti tradicionális világ tévúton járt ezen értékek képviseletében és rászorult egy eszmei forradalomra. Azonban a francia forradalom ideológiái bármennyire is ígéretesnek tűntek, szinte kivétel nélkül a materializmus eszmeáramlatához ragadtak. Ezzel pedig nem az addigi emberi értékeink és identitásbeli tényezőink megélésének és megvalósításának új, szebb formáját és gyakorlatát hozta el, hanem nyíltan ezen emberi értékek és identitásbeli tényezők ellen lépett fel. A konzervatív oldal ennek hatására még inkább elzárkózott minden nyitottságtól és eszmei megújulástól. Így a világunk két szélsőséges világnézet szellemi háborújában szenved. A konzervatív jobboldal, bár helyes értékeket hangoztat és kíván képviselni, gyakorlati megvalósításuk teljesen hibás és ezen értékek lényegét megöli, míg a progresszív baloldal nem csak ezt a gyakorlatot tartja hibásnak és megszüntetendőnek, hanem magukat az értékeket is.

Mi hisszük, hogy a világ nem fekete és fehér.  Elítéljük  a felvilágosodás megvalósult irányvonalát, ami a mai materialista világunk szellemi táptalaja. Ugyanakkor nem kívánunk visszatérni teljes ellenforradalmi hevülettel az azt megelőző állapotokhoz és felfogáshoz sem. A francia forradalom előtti értékek, mint a nemzetiség, identitás, kultúra, vallás, hagyományok a legfontosabbak számunkra, de gyakorlati megvalósításuk, kiteljesítsük és megélésük módjának teljesen új formáit követeljük. Elítéljük a baloldaliság azon törekvését, hogy az avíttnak tartott princípiumokat megszüntesse, de megvetjük a jobboldaliságot is, amely ezen princípiumok nevében lép fel, de azokat hibásan értelmezi és lejáratja. Elkívánjuk kobozni ezeket a konzervatív értékeket tőle, hogy progresszív formában valóban hatni és érvényesülni tudjanak. Forradalmi megoldások és konzervatív, tradicionális értékek együttes képviselete ez. Egy alternatív felvilágosodást, azaz egy valódi felvilágosodást kívánunk képviselni.

Felülemelkedtünk a mindennapi politika bűzös, gyűlölettel teli, kicsinyes világán. Nincsenek ideológiai megkötéseink, csak egyedi, különleges, önálló gondolatoknak szeretnénk teret adni. Azoknak a gondolkodó embereknek a szellemi termékeit megjeleníteni, akik nem illenek a mai nihilista, liberális toleranciadiktatúra eszmei elnyomásába, mindazonáltal nem is kívánnak a másik szélsőség, nemzeti jelzőkkel illetett, jobboldalinak titulált szűk látókörű gondolatokhoz tartozni sem. Küzdünk a posztmodern világ fősodratú ideológiái, gondolatai ellen, ahogyan mindenfajta dogma ellen, csőlátású önjelölt világmegváltó eszmék ellen is. A célunk, hogy minél több alternatív gondolat jelenjen meg. Semelyik irányzat korlátai közé be nem skatulyázható, önálló, szabad vélemények összessége kívánunk lenni. Anélkül, hogy egyértelműen egy ideológiát, vagy hozzáállást, előre legyártott válaszokat adnánk az olvasó szájába, reménykedünk abban, hogy így egyre több önállóan gondolkodó, helyes ítélőképességgel rendelkező, széles tájékozottságú, helyes értékrenddel bíró embert generál a tevékenységünk. 

Hisszük, hogy az emberi lény az anyagi világ és a metafizikai sík között hidat képez. A természet és a természetfeletti együttesen hat ránk. Ez pedig egy hatalmas lehetőség. Tehát spirituálisak vagyunk, megvetjük a materializmust, mert hisszük, hogy anyagi célokért kizárólag élni értelmetlen, hisz a világ sokkal több a kézzelfogható dolgoknál. Tiszteljük kultúránkat is, mind nemzeti szinten, mind az egész emberiség közös hagyatékát. Legfőképp pedig szeretjük a szabadságot, az emberi közösségek szabadságát egyaránt, mind az egészséges individualizmust. Valamint elfogadóak is vagyunk, de korántsem a modern liberális értelemben. Megértjük és elfogadjuk az emberi gondolatok és vélemények szabadságát, de magasabb rendű értékeket tisztelünk, amit nem vesztünk szem elől. Így hát egyszerre kívánunk a régi hagyományok, bölcsességek, és értékek kulturális színtere lenni, de megújulást hozó, új perspektívákat megláttató is. Idealisták vagyunk, akik hiszik, hogy ha egy kicsiny szegletét is érinti meg a világnak mondandójuk, de megéri hisz ezzel is többé, szebbé és jobbá tesszük ezt a helyet. Bízunk abban, hogy minél több embert generál tevékenységünk, akik együtt disszidálnak velünk szellemileg, ebből a haldokló, szebb napokat látott, jobb sorsra érdemes világból.Horváth Martin

2 megjegyzés:

  1. de jó lenne,ha ez lenne a 'fősodrat', a mainstream! de sajnos menthetetlenül globalizáltak lettünk. szélmalomharc itt újra értékeset tenni ezen a földön.
    elenyésző kisebbség gondolkodik hasonlóan. lehet,hogy nosztalgiából.
    valamilyen cél érdekében el lett az ember butítva. vagy csak népesedéssel hígulunk. lehet,hogy sötét ez a komment,de én nem látok kiutat. nem úgy alakulnak a dolgok,mintha ez belátható időn belül megváltozna.

    VálaszTörlés