2015. július 15., szerda

A bevándorlás valódi tétje

Hatalmas liberális ajvékolás vette kezdetét a bevándorlás témában az utóbbi időben. Ahogyan egyre hatalmasabb a bevándorlás is. De a már megszokott balos-liberális "emberi méltóságra" való hivatkozás mennyire állja meg a helyét a témában?

Először is tisztázzuk, hogy mire fel ez az emberáradat Európába? A migránsok java a Közel-keletről özönlik hozzánk, nem más elől, mint az Iszlám Állam aktuális tombolása és az évtizedes háborúk elől. Az afrikai országokból érkezők pedig az utóbbi pár év "arab tavaszának" véres káosza elől jön. A nyugati civilizáció sírásó, modern értelmisége pedig emberi méltóságukra hivatkozva, törtet azért, hogy befogadja Európa ezt a milliós áradatot. Azonban meg ne feledkezzünk arról, hogy a nyugati balliberálisaink voltak azok akik támogatták az USA-t abban, hogy a Közel-kelet háborús színpad legyen már bő egy évtizeddel ezelőtt. Támogatták az arab forradalmakat, Kadhafi rendszerének megdöntését és a többi tradicionálisabb rendszerét a térségben, melynek hatására háborúk, vér és halál lett a jussa a régiónak. Ez elől menekülnek most onnan az emberek. Nem beszélve arról, hogy az USA anyagi segítsége közvetett módon eredményezte az Iszlám Állam létrejöttét. A lényeg, ha a liberális nyugati érdekkörök nem támogatták volna az Egyesült Államokat, valamint a tradicionális társadalmak felszámolását Afrikában és a Közel-keleten, ma nem lenne migráció. Legalábbis ilyen mérvű semmiképp. Most pedig, hogy a modern eszmék, a demokrácia és a liberalizmus nevében tönkretették ezen térségek lakónak életét, az Európai kultúrkört igyekeznek tönkretenni a miénkkel szöges ellentétben álló kultúrkörből ideözönlő menekültáradat befogadásával.

Tiltakoznak mindenféle kerítés és visszafordítás ellen. Egyik érv amit hallottam magyar részről, hogy "Mi lett volna, ha Ausztria is kerítést emelt volna a magyar menekültek előtt 1956-ban?". Az összehasonlítás azonban értelmetlen. 1956-ban Ausztria egy rokon kultúra, sőt évszázados együttélésünk eredményeként testvérkultúrát segített meg. A Bécsbe befutó magyar disszidálók nem egy totálisan idegen kultúrával és identitással érkeztek oda, hanem teljesen ugyanolyan európai kultúralapokon álltak, mint az osztrákok. Már pedig a menekültekkel napjainkban a legnagyobb probléma ez. Ahonnan ők érkeznek teljesen más világ, a miénkről fogalmuk sincs. Bár el kell ismerni, sajnálatos a sorsuk, de ettől még látnunk kell, hogy képtelenek beilleszkedni Európába. Nem az a kérdés, hogy elveszik-e a munkát, vagy fognak-e dolgozni nem pedig lopni mifelénk. A kérdés az, hogy képes-e két homlokegyenest ellentétes identitás és kultúra békésen meglenni egy eleve ezernyi gonddal terhelt Európában. A kérdés persze költői, egyértelműen nem. Persze a liberálisok fejében ez az ellentét nem létezik, hisz nekik nincs identitásuk sem. Globalisták, kozmopoliták akik számára abszolút értékek, igazságok nem léteznek. Itt lassan talán már rájövünk, az ellenségeink nem is a bevándorlók, hanem a vadkapitalizmus, liberális oligarchiája.

Ami azt illeti, a bevándorlók és mi, európaiak ellensége egy és ugyanaz. Míg az arabok, afrikaiak nemzeteit katonailag, háborúkkal, háttérből támogatott véres forradalmakkal tették tönkre, addig a mi, fehér, európai kultúránkat gazdasági kizsákmányolással és alapvető emberi értékrendeket romboló ideológiákkal, eszmeiségekkel terítették le. Az utóbbi harcmodor sajnos sikeresebbnek bizonyult és Európa bevándorlók nélkül is a halálán van. Európa szellemi immunrendszere legyengült és erre egy másik megkeseredett civilizációt zúdít. Csak a civilizáció ami jön, özönlik milliós számmal itt déli végeinken, bizony lelkében keményen él az az idegen kultúra. Európa pedig majdnem védtelen, liberális, hagyományokat vesztett, gyökereitől elszakított félholt állapotában képtelen lesz életben maradni ezzel szemben. Persze végül az idemenekült fekete és iszlám kultúra is feloldódik majd civilizációk összecsapásában, ebben a minden tradíciótól elszakadt mételyben.

Fel kell ismernünk, hogy a valódi ellenségeink közösek. Nem népek, nem rasszok és nem vallások mögött találjuk meg őket. Hanem a vasalt ingek, nyakkendők, emberjogi szép szavak és modern eszmék mögött. A globalista neoliberálisok minden nép és kultúra rákfenéje. Valójában pont ők a legnagyobb fajgyűlölők, mert nem csak egy-két rasszot vagy népet, hanem a világ összes népét és rasszát gyűlölik és nem kevesebbet tesznek- sajnos eddig sikerrel- mint, hogy mindet ki is irtsák. Csak ravaszan, egymásnak ugrasztva őket. Ez zajlik most.

Isten nem véletlen teremtett ennyi népet, ennyiféle embert, nemzetet és identitást. Minden népnek és kultúrának megvan a maga útja és feladata. Mindet kötelességünk is elismerni, tisztelni, csak úgy mint a sajátunkat. De semmiképp nem egyiket a másik fölé, vagy alá rendelni. Napjaink mesterségesen generált népvándorlásai és ebből adódó gyűlölet pedig nem kevesebbet veszélyeztet, mint az eredeti teremtett rendet. Így emberi méltóságukat akkor tartjuk leginkább szem előtt, ha mihamarabb visszairányítjuk ezeket az embereket oda, ahová nem véletlen születtek, hogy betölthessék itt a földön azt amire hivatottak.

Horváth Martin

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése